Regulamentul Oficial de participare la Campania Promotionala
"100 discount prima luna pentru Microsoft Office 365"
Perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale:
2 noiembrie 2017 - 31 decembrie 2017

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:
Organizatorul prezentei Campanii Promotionale este Star Storage S.A., societate comerciala pe actiuni, inregistrata in Romania, cu sediul social in Bucuresti, B-dul. Prof. Dimitrie Pompei nr. 8, et. 1, sector 2, Cod 002337, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/7685/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO 13289912.
 
SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE:
Campania Promotionala 100% discount prima luna pentru Microsoft Office 365 se desfasoara in perioada: 2 noiembrie 2017 – 31 decembrie  2017 si este valabila pentru pachetele: Business Essentials, Business si Business Premium.
 
SECTIUNEA 3. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI:
Campania Promotionala 100% discount prima luna pentru Microsoft Office 365 este organizata si se va derula pe intreg teritoriul Romaniei, adresandu-se tuturor participantilor care au completat formularul de solicitare oferta cu toate informatiile, pe http://office365.star-vault.ro/ in perioada 2 noiembrie  2017 – 31 decembrie  2017, si este valabila pentru pachetele: Business Essentials, Business si Business Premium.
 
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:
La Campania Promotionala poate participa orice persoana juridica romana, infiintata in conformitate cu prevederile legii romane, actuali sau potentiali clienti Star Storage SA.
Pentru a beneficia de prezenta Oferta Promotionala, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sa fie persoana juridica romana, infiintata in conformitate cu prevederile legii romane, actuali sau potentiali clienti Star Storage SA;
 • persoanele juridice participante sa nu fie in proces de lichidare sau dizolvare, la momentul activarii contului pentru furnizarea pachetelor Business Essentials, Business si Business Premium;
 •  sa completeze formularul de solicitare oferta de pe site-ul http://office365.star-vault.ro pentru compania pentru care doreste sa achititioneze pachetele de mai sus;
 • Sa semneze un abonament pe o perioada de minim 13 luni pentru achizitionarea pachetelor de mai sus, in perioada 2 noiembrie  2017 - 31 decembrie  2017
 • persoana care va solicita pachetele trebuie sa fie o persoana cu putere de decizie, angajat in cadrul companiei pentru care solicita oferta;
Campania Promotionala se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care devine obligatoriu pentru participanti din momentul acceptarii Termenilor si Conditiilor Generale parte integranta a prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a prelungi perioada de desfasurare a prezentei Campanii Promotionale pe parcursul derularii acesteia, cu conditia notificarii prealabile a oricaror modificari, conform prevederilor legale in vigoare.
Regulamentul Campaniei Promotionale va fi disponibil gratuit pe site-ul: http://office365.star-vault.ro/. Termenii si Conditiile Generale de acordare a pachetelor Business Essentials, Business si Business Premium si a altor servicii asociate acestora incluse sau nu in aceasta Campanie Promotionala sunt parte integranta a prezentului Regulament.
Termenii si Conditiile Generale de Prestare a Serviciilor se considera parte integranta a prezentului Regulament si sunt disponibili pe site-ul http://office365.star-vault.ro sau pot fi solicitate in mod gratuit la sediul social al Organizatorului din Bucuresti, Bd. Prof. Dimitrie Pompei nr. 8, etaj 1, sector 2.
 
Conditii de validare: Pentru a beneficia de oferta Promotionala, participantii la prezenta Campanie Promotionala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa fie persoana juridica romana, infiintata in conformitate cu prevederile legii romane, actuali sau potentiali clienti Star Storage SA;
 • persoanele juridice participante sa nu fie in proces de lichidare sau dizolvare, la momentul activarii contului pentru furnizarea pachetelor Business Essentials, Business si Business Premium;
 •  sa completeze formularul de solicitare oferta de pe site-ul http://office365.star-vault.ro pentru compania pentru care doreste sa achititioneze pachetele de mai sus;
 • Sa semneze un abonament lunar pe o perioada de minim 1 luna pentru achizitionarea pachetelor de mai sus, in perioada 2 noiembrie  2017 - 31 decembrie  2017
 • persoana care va solicita pachetele trebuie sa fie o persoana cu putere de decizie, angajat in cadrul companiei pentru care solicita oferta;
*Informatiile de pe formularul de inregistrare online trebuie sa fie corecte si complete.
 
Oferta Promotionala: Orice persoana juridica romana care indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament poate beneficia de 100% discount pentru prima luna, la un abonament de minim 13 luni pentru oricare din pachetele Business Essentials, Business si Business Premium, în următoarele condiții:
 • Activarea pachetelor se va face in urma validarii datelor completate de participant in formularul de participare si in urma semnarii unui contract de abonament pe o perioada de minim 13 luni cu un reprezentant de vanzari din cadrul STAR STORAGE S.A.;
 • Perioada va fi contorizata de la momentul activarii pachetelor asa cum sunt ele definite pe site-ul http://office365.star-vault.ro;
 • Modalitate de facturare: prima luna din perioada de abonament se va factura la o valoare cu 100% redusa fata de pretul standard/ tariful pe luna, corespunzator tipului de pachet ales la momentul contractarii;
 • Data facturarii si termenul de plata vor fi stabilite in contractul de prestari servicii;
 • Daca intervine incetarea voita a relatiilor contractuale (din culpa beneficiarului/ cu vointa acestuia) atunci respectiva persoana juridica nu mai poate beneficia de promotie inca o data
 • Daca pe parcursul derularii contractului incheiat conform art 4 de mai sus, un client va solicita incetarea Pachetelor achizitionate in cadrul Campaniei oricand inainte de terminarea abonamentului (minim 13 luni), se va factura si prima luna corespunzatoare Campaniei
 • In cazul in care Pachetele sunt dezactivate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor din contractul incheiat conform art 4 de mai sus, se va factura si prima luna corespunzatoare Campaniei;
 • In cazul in care participantul opteaza pentru dezactivarea pachetelor inainte de terminarea  perioadei minim contractate, compania Star Storage nu poate fi facuta raspunzatoare pentru eventualele pierderi de date si informatii suferite de client din cauza dezactivarii acestor servicii;
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a analiza toate inregistrarile facute pe site-ul Campaniei Promotionale si de a le aproba sau refuza, in functie de eligibilitatea companiei respective, pentru primirea ofertei promotionale, si incadrarea in conditiile de acordare a acesteia;
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica telefonic cu reprezentantii autorizati ai companiei pentru care s-a creat contul, pe portalul de comanda a pachetelor, pentru a confirma informatii, cum ar fi identitatea reprezentantului, datele folosite pentru inregistrarea facuta pe portal si/sau comanda facuta (CUI, numar de inregistrare in registrul comertului etc), fara insa a se limita la acestea.

SECTIUNEA 5. TAXE SI IMPOZITE:
STAR STORAGE S.A. nu este responsabila de plata oricaror taxe sau obligatii fiscale sau de orice alta natura care ar putea sa apara in legatura cu Oferta Promotionala, acestea fiind in sarcina exclusiva a participantilor la prezenta Campanie Promotionala.
 
SECTIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR:
STAR STORAGE S.A. este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 19459.
Prin inscrierea la aceasta Campanie Promotionala, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului Regulament.
Prin participarea la aceasta Campania Promotionala, participantii isi exprima acordul ca datele lor (denumirea societatii, numarul de telefon fix/mobil, adresa postala, adresa de e-mail, numarul de inregistrare la O.N.R.C. codul fiscal, nume, prenume, CI, functie ale reprezentantului societatii si orice alte date furnizate prin formularul de participare), sa fie prelucrate de STAR STORAGE S.A, pe parcursul Campaniei Promotionale in scopul:
 • validarii/desemnarii companiilor eligibile;
 • indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului in cadrul prezentei Campanii Promotionale;

Organizatorul se obliga ca datele prelucrate in cadrul prezentei Campanii Promotionale sa nu fie difuzate catre terti si sa respecte dreptul participantilor de a opta in scris cu privire la folosirea datelor sale pentru alte operatiuni de marketing.
Tuturor participantilor la Campania Promotionala le sunt garantate drepturile, privind libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre STAR STORAGE S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd-ul.  Prof. Dimitrie Pompei, nr. 8, sector 2, Bucuresti.

SECTIUNEA 7. LITIGII:
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania Promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, sau, in caz de esec, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Eventualele reclamatii pot fi depuse pana cel tarziu la data de 30 aprilie 2017 (data postei). Reclamatiile ajunse la Organizator dupa aceste termene nu vor fi luate in considerare.
Doar reclamatiile depuse in scris (prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire) pe adresa Organizatorului, cu mentiunea pe plic „Reclamatie – Campanie Promotionala: 100% discount prima luna pentru Microsoft Office 365” vor fi examinate de catre echipa de experti in problemele semnalate.
Examinarea oricarei reclamatii se va face in termen de 10 zile lucratoare, urmata de comunicarea solutiei catre participantul in cauza. Dupa incheierea procedurii privind reclamatia, participantul are dreptul de a-si prezenta pretentiile nesolutionate instantei competente de la sediul Organizatorului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta noi actiuni Promotionale pe durata Campaniei „100% discount prima luna pentru Microsoft Office 365”, care vor fi notificate participantilor inscrisi pe site-ul http://office365.star-vault.ro.
 
SECTIUNEA 8. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE:
Prezenta Campanie Promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, conform legislatiei in vigoare, sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
 
NOTA: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului contract si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora,confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Daca organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice participantilor Campaniei, in termen de 5 (cile) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.
 
Prezenta Oferta Promotionala nu este transferabila, aceasta nu va putea fi utilizata decat de catre persoanele juridice care s-au inregistrat la Campania Promotionala pe site-ul http://office365.star-vault.ro, si au fost validate in urma verificarii eligibilitatii conform prezentului Regulament.
In cazul in care reprezentantii unei persoane juridice care intruneste conditiile de eligibilitate refuza Oferta Promotionala din diverse motive, aceasta va fi anulata de drept.
Prin participarea la aceasta Campanie Promotionala, toate persoanele juridice participante inteleg sa respecte intru totul prevederile prezentului Regulament.
Eventualele contestatii in legatura cu prezenta Campanie Promotionala pot fi facute in conformitate cu prevederile prezentului Regulament pe durata desfasurarii Campaniei Promotionale (2 noiembrie  2017 – 31 decembrie  2017), si dupa incheierea acesteia pana cel tarziu la data de 31 ianuarie 2018.
Orice contestatii facute sau sosite dupa data mai sus mentionata, nu vor fi luate in considerare.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Legii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, a Ordonantei 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea contractelor la distanta si a Legii 365/2002 privind comertul electronic.